Polityka prywatności z dnia 16.04.2023.

Polityka prywatności strony internetowej Czerwona Stodoła www.czerwonastodola.pl

Drogi Użytkowniku!


Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też
poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z
uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

VOLLEFFEKT GMBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem
Władysława Łokietka 27, 70-255 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców
przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000885732, NIP 5842802441, nr REGON 38839208300000, kapitał
zakładowy 254000,00 zł.


Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: kontakt@czerwonastodola.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:
● dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma
to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
● ich sprostowania (art. 16 RODO),
● usunięcia (art. 17 RODO),
● ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
● przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
● wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
○ z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie
uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
○ jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
(art. 21 ust. 2 RODO).
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Rezerwacja terminu

2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

Nawiązanie z nami kontaktu

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

Ustawienia przeglądarki

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze stroną lub naszymi usługami

Podjęcie działania

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PROFILOWANIE
W ramach strony dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na
takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie czym jesteś zainteresowany, wykorzystując do
tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w
ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki
prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.


DZIAŁANIA ANALITYCZNE
W ramach strony prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności
– w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy
brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po stronie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie,
czy w które miejsca na stronie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd strony oraz zamieszczane
w nim treści do potrzeb Użytkowników.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES
Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
● są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
● nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
● zapamiętywania Twojej sesji
statystycznych
● marketingowych
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie
ważności.

Pliki cookies

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
● usunąć pliki cookies,
● blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do
przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

uslugi

A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.